News

Het ‘Brussels Health Orientation Center’ ten dienste van mensen met het statuut van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)

02/05/2022

Net als andere Europese landen ontvangt ons land een groot aantal mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stellen alles in het werk om de opvang van deze mensen te organiseren. Het BHG heeft in het centrum van Brussel (in Pacheco) een specifiek opvangcentrum ingericht waar mensen terecht kunnen voor medische en/of psychische hulp en waar ze informatiekrijgen over het Belgische gezondheidsstelsel. Dit ‘Brussels Health Orientation Center’ opent de deuren op maandag 2 mei.

Dit document geeft u een kort overzicht van de werking van dit centrum.