09/07/2024 19:30 › 21:00

Balance Yoga, level 1.5 (therapeutic approach) | Баланс Йога (рівень 1.5)

In the caring environment of our community centre, therapeutic yoga classes open the door to harmony and health for all participants. Each class is a flowing dance between movement and stillness, aimed at balancing the body, mind and soul.

By joining our classes, you will discover not only the physical benefits of yoga, but also the possibilities of its therapeutic effects. 

In addition to the physical benefits, our classes also help to improve your emotional state and increase your self-awareness. We believe in a holistic approach to health that takes into account both the physical and emotional aspects of our existence.

At our community centre, every yoga class is an opportunity for you to find inner harmony, maintain a healthy body and mind, and meet new friends and interlocutors who share your dream of a healthier and happier world.


Заняття Йоги з Терапевтичним Підходом

У турботливій обстановці нашого комуніті центру заняття йоги із терапевтичним підходом відкривають двері до гармонії та здоров’я для всіх учасників. Кожне заняття – це плавний танець між рухом і спокоєм, спрямований на збалансування тіла, розуму та душі.

Відправляючись на наші заняття, ви відкриваєте для себе не лише фізичні переваги йоги, але й можливості її терапевтичного впливу. 

Крім фізичних переваг, наші заняття також сприяють покращенню емоційного стану та збільшенню свідомості про себе. Ми віримо в цілісний підхід до здоров’я, який враховує як фізичні, так і емоційні аспекти нашого існування.

У нашому комуніті центрі кожна зустріч на занятті йоги – це можливість для вас знайти внутрішню гармонію, зберегти здоров’я тіла та розуму, а також зустріти нових друзів та співрозмовників, які поділяють вашу мрію про більш здоровий та щасливий світ.


Register by following the link: https://forms.gle/7xKv2BLMkUnsFcxU9