10/07/2024 15:00 › 19:00

Individual consultations for finding crisis housing (open) | Індивідуальні консультації з пошуку кризового житла

Consultation on crisis housing
– What do we mean when we talk about crisis housing in Brussels, or in Belgium in general?
– Federal or regional programs – what is the difference?
– What programs for BTPU exist in the Brussels city region?
– What are the terms and conditions for these programs?
– Who has the right to join/participate in these programs?
– What are the main criteria for participation in crisis housing programs?
– How does the scheme work, what steps must be taken to participate in the crisis housing program?
– Partners and program participants
– What are the Collective Centers? What are they in reality? Where are they? Detailed information on living conditions.
– What is cohabitation? How are places allocated in crisis centers?
– Where to start if you need emergency housing immediately?
– The role of CPAS in the crisis housing program
– Information about the contract signed by BPTU upon occupancy, its validity period.
– Information on accommodation rules. Regarding procedures.
– Partners and participants of the program

– Individual consultation taking into account personal questions and individual nuances of everyone who applies for consultation.


Індивідуальні консультанції для пошуку кризового житла

Консультація з питань кризового житла
– Що ми маємо на увазі, коли говоримо про кризове житло в Брюселі, або в Бельгії загалом?
– Федеральні програми або регіональні – в чому різниця?
– Які програми для БТПУ існують в Брюсельському столичному регіоні?
– Які умови та правила діють для цих програм?
– Хто має право долучитись/взяти участь в цих програмах?
– Які критерії є головними для участі в програмах кризового житла?
– Як працює схема, які кроки необхідно зробити для участі в програмі кризового житла?
– Партнери та учасники програм
– Що таке Центри колективного проживання? Які вони? Де знаходяться? Детальна інформація щодо умов проживання.
– Що таке співмешкання? Як розподіляють місця в кризових Центрах?
– З чого почати, якщо вам негайно потребуєте кризового житла?
– Роль CPAS в програмі кризового житла
– Інформація щодо контракту, який підписуж БПТУ при заселенні, термін дії.
– Інформація щодо правил проживання. Щодо процедур.
– Партнери та учасники програми

– Індивідуальна консультація враховуючи особисті питання та індивідуальні ньюанси кожного, хто звертається за консультацією.

Registration form: https://forms.gle/HeBLYU38kCxcqg1m8