10/07/2024 15:00 › 17:00

Guitar lessons | Уроки гри на гітарі з Мариною Тарнавською CANCELED

Guitar lessons at the community center for adults and teenagers provide an opportunity to learn music and develop guitar skills in a friendly and supportive environment. Lessons cater to beginners as well as those with basic skills. Under the guidance of experienced instructors, participants learn various playing styles. These lessons stimulate creative development and promote self-expression through music.


Уроки гри на гітарі в комʼюніті центрі для дорослих та підлітків – це можливість вивчати музику та розвивати навички гри на цьому інструменті у дружньому та підтримуючому середовищі. Уроки можуть бути спрямовані як на початківців, так і на тих, хто вже володіє базовими навичками. Під керівництвом викладача учасники вивчають різні стилі гри. Ці уроки стимулюють творчий розвиток та сприяють самовираженню через музику.