Crisisbeheer

De hoge ambtenaar kondigde op 15 maart 2022 samen met de burgemeesters en de Brusselse minister-president de provinciale crisisfase af.

Dit mechanisme voor crisisbeheer is van essentieel belang. Het maakt een globaal overzicht mogelijk, een grondige analyse met kennis van zaken en coördinatie met alle autoriteiten en diensten belast met veiligheid en hulpverlening in Brussel.

In het kader van de afkondiging van de fase werd een coördinatiecomité opgericht onder leiding van de hoge ambtenaar en met de steun van de diensten van Brussel Preventie & Veiligheid. Doel is via de politie- en hulpdiensten toezicht houden op de situatie op het terrein. De hoge ambtenaar en de diensten van BPV organiseren ook regelmatig partneroverleg rond specifieke problemen.

Om over een totaalbeeld van de situatie en de permanente ontwikkelingen te beschikken, staan de hoge ambtenaar en de BPV-diensten voortdurend in contact met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), de andere provinciegouverneurs, de gewestelijke overheden en de gemeenten.  De diensten van BPV houden permanent toezicht op de situatie. Ze nemen ook deel aan de informatiecel die regelmatig door het NCCN wordt georganiseerd met het oog op de verspreiding van federale informatie in de verschillende gemeenten. Informatie-uitwisseling, synergie en overleg zijn de kernelementen in dit Brussels crisisbeheer. 

Op vraag van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam de hoge ambtenaar samen met de andere provinciegouverneurs deel aan de oprichting van een databank om de noodopvang te vereenvoudigen. Dat gebeurde in partnerschap met de gemeenten en de verschillende verenigingen die de voorbije dagen betrokken waren bij de grootste operatie van dit type die Brussel ooit gekend heeft.

Naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen uit dat land op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft Sophie Lavaux, hoge ambtenaar, op 15 maart 2022 beslist om de provinciale crisisfase af te kondigen. Ze deed dat na overleg met de minister-president en de burgemeesters.

In het licht van de analyse van de evolutie van de situatie tijdens de voorbije weken besloot Sophie Lavaux de provinciale crisisfase op te heffen op 30 juni 2022. Dat gebeurde na overleg met de verschillende disciplines, de minister-president en de Gewestelijke Veiligheidsraad, die op 29 juni 2022 bijeenkwam in aanwezigheid van de burgemeesters. 
 
De opheffing van de provinciale fase doet geenszins afbreuk aan de voortzetting van de lokale, gewestelijke en federale acties met betrekking tot de opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming zoeken en krijgen.
 
Het spreekt voor zich dat de provinciale fase na het nodige overleg opnieuw in werking kan worden gesteld in geval van negatieve ontwikkelingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die de coördinatie van de hulpdisciplines noodzakelijk maken. 

Het einde van de provinciale fase in het Brussels Gewest zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Afkondiging van de provinciale fase
Rol en bevoegdheden van de hoge ambtenaar
Safe.brussels
Crisisbeheer