De website helpukraine.brussels is een vijftalig gewestelijk platform (FR, NL, EN, UA
en RU) dat wordt beheerd in samenwerking met de Oekraïense gemeenschap in
België. 
De website biedt hulpmiddelen voor en informatie over:

  • de stappen die je bij aankomst in België moet nemen;
  • hoe je huisvesting kan zoeken;
  • hoe je werk kan vinden: werk is een kernelement dat je kan helpen om een
  • woning te vinden;  
  • onderwijs en opleidingen;
  • evenementen en activiteiten die door de Oekraïense gemeenschap worden
  • voorgesteld of georganiseerd; 
  • het recht op een ziektekostenverzekering voor Oekraïense vluchtelingen.

Het is ook een toegangspoort tot materiële hulp, hulp met huisdieren, hulp om een
taal te leren, financiële hulp voor het gezin, nuttige telefoonnummers, hulp voor
minderjarigen die zonder hun ouders aankomen, en voor gehandicapten,
beschikbaarheid in kinderdagverblijven, hulp bij de zoektocht naar je familie, een
vertaler of een intercultureel bemiddelaar, openbaar vervoer, hulp bij seksueel
misbruik, enz.

Nieuws

Zoeken naar

19/10
2023
00:00 › 00:00

Tentoonstelling - Oekraïens modernisme (1900-1930)

16/12
2023
18:30 › 23:00

CAMERATA BRIMA TRIO - charity concert