De Brusselse Hoofdstedelijke Regering biedt een NIEUW model van opvang aan, dat meer BEVEILIGD is.

Op 1 juni zijn 7.000 personen de oorlog in Oekraïne ontvlucht en als vluchteling in België toegekomen. Tegen het einde van het jaar zullen dat er wellicht 12.000 zijn. Deze situatie vraagt ieders inzet. Het gewest is bezig met het creëren van 3.600 opvangplaatsen. Het gewest zal ook burgers helpen en ondersteunen voor het onderdak dat ze bieden . Ze herhaalt haar oproep om nog meer burgers de kans te geven opvang aan te bieden.

› Ik wil info om mensen bij mij thuis op te vangen.

Ik bied opvang aan

Onthaal

Onthaal

België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen alles in het werk om de opvang van Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren.

Prioritair voor de vluchtelingen wanneer ze in Brussel aankomen, is het vinden van onderdak, sociale bijstand, werk en een plaats in de crèche of school voor hun kinderen.

De meerderheid van de mensen die de afgelopen dagen de oorlog in Oekraïne ontvluchtten, komt in aanmerking voor een onmiddellijk beschermingsstatuut in de Europese Unie. Mensen met dat statuut hebben toegang tot alle rechten van een wettig verblijvende buitenlander: toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot sociale voorzieningen, enz.

De Brusselse onthaalbureaus voor nieuwkomers Bon en de Bapa's geven informatie over leven, werken en wonen in België aan mensen op de vlucht uit Oekraïne. Ze krijgen ook een individuele begeleiing in hun eigen taal of in een taal die ze begrijpen.

Link naar het Nationaal Platform Oekraïne Informatie over het verblijfsrecht in België Registratiecentrum

Zoeken naar

"

Nieuws

Nuttige links en contacten

Nuttige links en contacten

Help platform - Oekraïense vluchtelingen in Brussel | Help Ukraine