1. Home
  2. Zoeken naar
  3. Op zoek naar gezondheidszorg

Gezondheid Op zoek naar gezondheidszorg

Wat te doen bij vragen over de toegang tot gezondheidszorg?

Personen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten contact opnemen met: :
• Voor medische opvolging: met een huisarts (zoek via de 'Brusselse Huisartsenkring' en de 'Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen' of bel 1710) Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee
• In geval van hoogdringendheid/nood kunnen zij contact opnemen met de afdeling 'spoedgevallen' van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
• Voor geestelijke ondersteuning is het nummer 0800/12347 beschikbaar.
• Voor meer algemene vragen over oriëntatie en ondersteuning in de Belgische gezondheidszorg: neem contact op met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1040 Brussel.
• Voor alle nieuwkomers is er een "gezondheidspost" op de plaats waar de begunstigden van tijdelijke bescherming worden geregistreerd (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel). Eerste en/of dringende zorg wordt geboden, evenals inhaalvaccinaties en een tuberculosescreening.
Wij raden sterk aan dat de begunstigden van tijdelijke bescherming in orde zijn met hun aansluiting bij het ziekenfonds (mutualiteit), zie de folder via deze link.

 Wat te doen bij vragen over sociale bescherming?

• Voor alle vragen over sociale bescherming (kinderen, bejaarden, personen met een beperking, enz.): neem contact op met de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee.
• BTB's kunnen zich met hun attest tijdelijke bescherming en hun identiteitsdocumenten wenden tot het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar zij wonen en ingeschreven zijn.

 Contactgegevens van de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee.
VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1000 Brussel
Facebook: Ukrainian Voices Refugee Committee
E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org

Vind ook info op:
www.ccc-ggc.brussels
www.iriscare.brussels

 

In het kader van het Europees tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV het recht op een ziektekostenverzekering voor Oekraïense vluchtelingen. Zo kunnen zij betaalbare zorg krijgen. Een eerste voorwaarde is dat ze zich aansluiten bij een Belgische mutualiteit.

Dit is wat u moet weten over ziekenfondsen in Brussel. Welke ziekenfondsen zijn er en hoe kunt u zich inschrijven?

Gedetailleerde info op de website van RIZIV
 

Gegevens van de plaatsen waar je hulp vindt: Fysieke gezondheid van personen met een migratieachtergrond
 

Specifiek voor kinderen:

 

Rol van de huisartsen: Doctor Brussels