Jouw traject eenmaal in België

Registratie op het Belgisch grondgebied Attest van tijdelijke bescherming
Onderzoek van de woonplaats A-kaart – Rijksregisternummer