Werkgelegenheid/opleiding

Op zoek naar werk

De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU hebben reeds een tijdelijke bescherming voorzien en hebben beslist om de vluchtelingen uit Oekraïne een verblijfsvergunning (A-kaart) toe te kennen die toegang biedt tot sociale bijstand en tot de arbeidsmarkt. De A-kaart is 1 jaar geldig vanaf de uitvoering van de tijdelijke bescherming (nl. van 04.03.2022 tot 04.03.2023). Deze geldigheidsduur mag tweemaal worden verlengd met 6 maanden behalve indien een beslissing van de EU-raad vroegtijdig een einde maakt aan de tijdelijke bescherming.

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de belangrijkste speler en de leverancier van oplossingen voor tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel krijgt, net als andere hoofdsteden, al jaren te maken met migratiestromen. Actiris heeft zijn diensten ontwikkeld om aan de behoeften van deze nieuwkomers te beantwoorden. Sinds 2018 maakt Actiris gebruik van sociaal tolken om werkzoekenden te helpen die geen Frans of Nederlands spreken. Sinds 19 april 2022 zijn er dus dagelijks tolken in onze hoofdzetel (Astrotoren) beschikbaar om de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen, indien zij dat wensen, te vergemakkelijken. Via onze website kan er een afspraak met een tolk worden gemaakt: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/9928-actiris-voor-oekraine

Brochures en video's met uitleg over de verschillende stappen bij het zoeken naar een job zijn beschikbaar in 22 talen. Voor een vlotte en eenvoudige inschrijving bij Actiris werd een 23e versie in het Oekraïens aangemaakt. Ontdek hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=kicU3XDxYOA&list=PLcSMvlXPVBI3FbYsQtIHuLVNUT8cySAat&index=27

Er werd ook een onthaal- en informatiebrochure in het Nederlands, Frans, Engels en Oekraïens opgesteld. Deze brochures werden in de verschillende gemeenten en OCMW's van Brussel verspreid. Het doel is Oekraïense vluchtelingen te sensibiliseren voor hun inschrijving bij Actiris en hen te informeren over de manier waarop ze dit kunnen doen.

Er werd een pagina aangemaakt op de website van Actiris en deze wordt regelmatig bijgewerkt. Deze pagina is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Oekraïens en bevat alle informatie die noodzakelijk is voor de zoektocht naar werk alsook andere nuttige inlichtingen: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/9928-actiris-voor-oekraine

Er werd een FAQ opgesteld om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de behoeften van de nieuwe werkzoekenden. Deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/news-faq-oekraine-wz/

Actiris heeft ook samenwerkingsovereenkomsten lopen met belangrijke actoren op het gebied van de ondersteuning en de integratie van nieuwkomers:

Agentschap Integratie en Inburgering (BON): https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/detail-d-un-contact/4786-bon-agentschap-integratie-en-inburgering-region-bruxelles

Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants (BAPA) à Bruxelles: https://bewelcome.brussels

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil): https://www.fedasil.be/nl

De medewerkers van Actiris zijn ook opgeleid om dit publiek zo goed mogelijk te helpen. De teams van Actiris zijn dus klaar om de Oekraïense vluchtelingen die op zoek zijn naar werk, te ondersteunen.

Voor meer informatie:

https://www.actiris.brussels/en/citizens/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/offres-d-emploi/
https://www.actiris.brussels/fr/partenaires/detail-d-un-contact/4628-convivialites
De brochure downloaden

Links

De Werkwinkels en Missions Locales bieden mensen die hier nood aan hebben, hulp aan op de arbeidsmarkt.

 

In samenwerking met