Onderwijs

Op zoek naar een school voor mijn kinderen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een ruime keuze aan kleuterscholen (2,5 tot 6 jaar), lagere scholen (6 tot 12 jaar) en middelbare scholen (12 tot 18 jaar). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het onderwijs georganiseerd door de Franstalige gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap.

In de scholen van de Franstalige gemeenschap worden de lessen in het Frans gegeven. De Franstalige gemeenschap organiseert bovendien een opvangstructuur voor nieuwkomers onder de noemer DASPA (dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants). De DASPA-lessen zijn afgestemd op jonge vluchtelingen die een aangepaste begeleiding nodig hebben.
De lijst van scholen die DASPA-lessen aanbieden vindt u op de website enseignement.be:

› http://www.enseignement.be/index.php?page=26430&navi=894

De DASPA's zijn momenteel in volle ontwikkeling en de lijst zal geleidelijk aan worden bijgewerkt.

Kinderen en jongeren kunnen, in overleg met de school, ook in een 'traditionele klas' worden ondergebracht.
De Franstalige gemeenschap stelt een aantal websites ter beschikking om de juiste school te vinden: Voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs kunt u via de volgende link zoeken naar een school met beschikbare plaatsen:

› http://www.placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.be

In het secundair onderwijs is de lijst van scholen beschikbaar op de website enseignement.be:

› secundair onderwijs
› buitengewoon secundair onderwijs

Wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar een school, kan contact opnemen met de 'Service d’aide à l’inscription' van de Franstalige gemeenschap: de dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur op het nummer 02/690.87.70. U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende adres: exclusion-inscription@cfwb.be

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap worden de lessen in het Nederlands gegeven. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar is dat onderwijs niet verplicht, wel sterk aanbevolen. Van 5 tot 18 jaar is elk kind leerplichtig: vanaf de 60ste dag na inschrijving als inwoner van een Belgische gemeente. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen net als andere anderstalige inwoners worden ingeschreven.

Meer info op Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en Oekraïnecrisis | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

Specifiek voor Brussel: Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs kunnen anderstalige nieuwkomers in onthaalklassen terechtkomen.

  • In het basisonderwijs kan elke school (voor een overzicht van alle basisscholen in Brussel: : https://www.onderwijsinbrussel.be/scholenzoeker extra uren voor een OKAN-aanbod aanvragen van zodra er een bepaald aantal anderstalige nieuwkomers is ingeschreven in de school. Hoe ze het OKAN-aanbod organiseert (in een aparte klas, extra ondersteuning in de gewone klas of een mengvorm), bepaalt de school zelf.

› Sint-Pieterscollege (basisschool): oorganiseert een permanent aanbod voor OKAN-leerlingen (Laken)
› Steinerschool Brussel (basisschool): organiseert een OKAN-klas (Anderlecht)

  • In het secundair onderwijs zijn bepaalde scholen aangeduid als ‘OKAN-school’. Anderstalige nieuwkomers die kiezen voor zo'n school, krijgen er een voltijds taalbad Nederlands. Daarna stappen ze over naar het regulier onderwijs. Na het onthaaljaar zal een vervolgcoach de leerlingen verder ondersteunen, begeleiden en opvolgen. De vervolgcoach kan ook de leraren in de vervolgschool begeleiden. De OKAN-scholen: :

› Sint-Guido Instituut (Anderlecht)
› Instituut Anneessens-Funck (Brussel)
› GO! Meertalig Atheneum Woluwe (Sint-Pieters-Woluwe)

  • • Ook in het deeltijds secundair onderwijs (Leren en Werken) is er onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Daar wordt gemikt op een betere doorstroming naar arbeidsdeelname. Dit onderwijsaanbod is gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid.

› CLW Don Bosco (Sint-Pieters-Woluwe)

Wie geen plaats vindt in een basis-of secundaire school, dient contact op te nemen met het Lokaal Overlegplatform Brussel: lopbrussel.be

› LOP Brussel Basisonderwijs
E-mail: lop.brussel@vlaanderen.be
Telefoon: 02 553 30 20, bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur

› LOP Brussel Secundair Onderwijs
E-mail: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
Telefoon: 02 553 05 82

  • Voor het hoger onderwijs (niet-verplicht onderwijs voor personen ouder dan 18 jaar), gelieve contact op te nemen met :

› Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) https://www.cire.be/publication/quel-acces-a-l-enseignement-superieur-en-belgique-pour-les-etudiants-etrangers/ › Wallonie-Bruxelles Campus : www.studyinbelgium.be › Study in Flanders : https://www.studyinflanders.be/

Houders van een Oekraïens diploma die verder willen studeren aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen nemen rechtstreeks contact op met de onderwijsinstelling waar ze willen studeren.

Houders van een Oekraïens diploma dienen een aanvraag in voor de erkenning van hun diploma bij NARIC-Vlaanderen(dit is een externe link).

Een overzicht van alle Hogeronderwijsinstellingen vindt u op: Studeren in Brussel - Brik.

In samenwerking met