1. Home
  2. Zoeken naar
  3. Op zoek naar ondersteuning voor personen met een handicap

Personen met een handicap Op zoek naar ondersteuning voor personen met een handicap

Mensen met een handicap, lichamelijk of verstandelijk, worden met veel vragen geconfronteerd. Waar vind ik mogelijkheden voor een uitkering? Hulp bij huisvesting? Welke voorzieningen zijn er in het openbaar vervoer? Welk onderwijs kan ik volgen? In België valt het beleid voor personen met een handicap onder verschillende bevoegdheden: de federale, de gewestelijke en de gemeenschapsbevoegdheden.

In de dagcentra kunnen volwassenen en kinderen met een mentale, fysieke of zintuiglijke beperking overdag terecht. De centra bieden medische, psychologische, paramedische, sociale en educatieve zorg en organiseren aangepaste activiteiten.

› Opvang en verblijf voor personen met een handicap (GGC)
› Dagopvang voor volwassenen met een handicap (Sociaal Brussel)
› De dienst PHARE verstrekt informatie, advies en financiële bijstand aan personen met een handicap in het Brussels Gewest
› ‘Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap’, het contactpunt voor Brusselaars met een handicap

Ik heb een kind met een handicap
Heb je een kind met een handicap en weet je niet waar in Brussel je hulp kan vinden? Hierbij wat nuttige info! › Vroegtijdige begeleiding voor kinderen met een handicap en hun omgeving
› Respijt en ontspanningsactiviteiten voor families van een kind met een handicap
› Het kind en de handicap (ONE)
› Kinderdagverblijf op maat van kinderen met een handicap (link zal actief zijn vanaf eind april)

Op de website Hospichild.be, die informatie verstrekt over ernstig zieke en gehandicapte kinderen in Brussel, vind je een volledig dossier over handicaps bij kinderen. Dat dossier omvat meerdere aspecten: begeleiding, verhoogde kinderbijslag, erkenning van de handicap, financiële ondersteuning, opvang en dag- en nachtcentra, schoolgaan en handicap enz.
› Naar het dossier Handicap op hospichild.be