1. Home
  2. Zoeken naar
  3. OP ZOEK NAAR SENSIBILISERINGSMATERIAAL

MENSENHANDEL EN UITBUITING OP ZOEK NAAR SENSIBILISERINGSMATERIAAL

Er komen momenteel heel wat Oekraïense vluchtelingen toe in België. Ze kunnen het slachtoffer worden van mensenhandel of uitbuiting.

Om dat te voorkomen, heeft de taskforce mensenhandel van de FOD Justitie een document opgesteld met advies en informatie in het Engels, Oekraïens en Russisch om die mensen te sensibiliseren en zo nodig door te verwijzen naar instanties die gespecialiseerd zijn in de opvang, ondersteuning en huisvesting van slachtoffers van mensenhandel en -smokkel op internationaal niveau.

Meer informatie in de documenten als bijlage. Die inlichtingen zijn beschikbaar in drie talen: Engels, Russisch en Oekraïens.

IK WORD UITGEBUIT Ondersteuning in België

De FOD Justitie heeft ook een brochure voor kinderen en jongeren opgesteld om hen bewust te maken van de risico's van uitbuiting waaraan zij kunnen worden blootgesteld. In deze brochure worden kinderen en jongeren gewezen op situaties waarin ze waakzaam moeten zijn, maar worden ook de diensten vermeld waar ze terechtkunnen voor hulp of vragen kunnen stellen.