1. Home
  2. Zoeken naar
  3. Op zoek naar taalcursussen

Taalverwerving Op zoek naar taalcursussen

In Brussel is voor 1 op de 2 vacatures kennis van het Frans en het Nederlands vereist. Bovendien wordt ook vaak kennis van andere talen gevraagd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt het hele jaar door tal van mogelijkheden om talen te leren. De cursussen worden georganiseerd door de gemeenten, door de BECI (Kamer van Koophandel & het Verbond van Ondernemingen te Brussel), door organisaties die worden gesteund door de Franse en de Vlaamse Gemeenschap of door particuliere instellingen.

Het gebruik van talen in het Brussels Gewest is sterk gereglementeerd. De overheidsdiensten zijn verplicht zich tot het publiek te richten in slechts een van de twee talen van het Gewest. Er werd een verzoek ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om vluchtelingen in het Engels te kunnen verwelkomen en ontvangen. De Commissie heeft daar al mee ingestemd en staat een evolutie van het gebruik van de talen in Brussel toe.

› https://www.actiris.brussels/nl/burgers/een-taal-leren/

Wil je een taalcursus volgen en jouw kansen op werk vergroten? Actiris heeft formules in haar aanbod die helemaal gratis zijn.
De Federatie Wallonië-Brussel regelt de organisatie van ‘brugklassen’ via Daspa, een opvang- en schoolsysteem voor nieuwe leerlingen. Het is een tussenschoolse fase van beperkte duur, ter voorbereiding op het reguliere onderwijs.

Het programma wil de kennis van de Franse taal van vluchtelingenkinderen op peil brengen. De uiteindelijke bedoeling is dat ze kunnen aansluiten bij het onderwijs van hun leeftijdscategorie. Met het oog op deze onvoorziene toestroom van nieuwkomers is de minister van Onderwijs van plan tijdelijke wijzigingen aan te brengen om bepaalde procedures soepeler te laten verlopen en termijnen toe te kennen die overeenstemmen met de realiteit van de huidige behoeften.

› http://www.enseignement.be/index.php?page=26430&navi=894

Het informatieplatform voor expats in Brussel, de website commissioner.brussels, geeft tal van tips voor het volgen van taalcursussen (EN)https://www.commissioner.brussels/nl/ik-ben-een-expat/36/786

Andere mogelijkheden: -Frans voor anderstaligen -Alfabetisering in het Frans -Alfabetisering in het Nederlands -Nederlands voor anderstaligen