1. Home
  2. News
  3. Definitieve sluiting van het centrum op 23 december 2022 / Het ‘Brussels Orientation Center’ ten dienste van mensen met het statuut van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)
News

Definitieve sluiting van het centrum op 23 december 2022 / Het ‘Brussels Orientation Center’ ten dienste van mensen met het statuut van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)

23/12/2022

Wat is het Brussels Orientation Center (BOC)?

Het Brusselse referentiecentrum voor sociale en gezondheidsaangelegenheden, een dienst die beschikbaar is voor mensen die tijdelijke bescherming genieten (BPT), ontvangt vooral mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het Brussels Orientation Center biedt deze mensen toegang tot medische en psychische hulp en/of begeleiding alsook informatie over het Brusselse stelsel van sociale bescherming.

Wanneer is de definitieve sluiting gepland?

Het centrum sluit definitief op vrijdag 23/12 op het einde van de dag. Een laatste bezoek voor de begunstigden van tijdelijke bescherming aan het BOC is mogelijk van woensdag 21/12 tot vrijdag 23/12 van 9.30 tot 17.30 uur, met een laatste toegang om 16.00 uur.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om alle partners die op de een of andere manier aan de oprichting en de werking van dit centrum hebben meegewerkt, hartelijk te danken.

Dit document geeft u een kort overzicht van de werking van dit centrum.