1. Home
  2. News
  3. Kader te bieden voor het betrekken van dergelijke woningen
News

Kader te bieden voor het betrekken van dergelijke woningen

12/05/2022

Zoals elke burger kan een persoon die tijdelijke bescherming geniet, gebruik maken van een kortlopende huurovereenkomst(1) om het gebruik van een woning te formaliseren.

In sommige situaties is het echter niet mogelijk dit document te gebruiken. Dit is het geval voor :

  • Het huis van een gastheer delen wanneer de ruimte die aan de gastheer is toegewezen geen aparte ingang, geen eigen keuken en badkamer heeft;
  • Het bewonen van accommodatie waar het gebruikelijke gebruik anders is dan thuis. Bijvoorbeeld kantoorruimte, religieuze congregaties, enz. die momenteel als tijdelijke accommodatie worden gebruikt.

Om een kader te bieden voor het betrekken van dergelijke woningen, stelt het Brussels Gewest ter beschikking

  • Een tijdelijke bezettingsovereenkomst

    Dit document legt de logiesverstrekking door de gastheer aan de gast formeel vast. Het regelt met name de betaling van kosten en een eventuele maximale bezettingsvergoeding, die al dan niet door de gastheer kan worden gevraagd. Er zij op gewezen dat de tijdelijke bezettingsovereenkomst niet aan de huurwetgeving onderworpen is.

De overeenkomst voor tijdelijke bewoning wordt aangemoedigd op lange termijn, d.w.z. voor een periode van 1 maand tot maximaal 18 maanden.
Het document downloadenTijdelijke huurovereenkomsten voor een kortere periode zijn ook mogelijk op verzoek van de huurder en zonder bezettingsvergoeding.
Het document downloaden

  • Een samenlevingscontract

Dit document is bedoeld om samenwonenden te ondersteunen. Het biedt een niet-uitputtende lijst van onderwerpen die samen moeten worden besproken, zodat er geen misverstanden ontstaan over dagelijkse gewoonten en gebruiken.

Deze documenten zijn beschikbaar in 5 talen, Nederlands, Frans maar ook Oekraïens, Russisch et Engels. Dit betekent dat iedereen ze in zijn eigen taal kan lezen.

(1) Een model huurovereenkomst is beschikbaar:

De duur kan worden gekozen in punt 3.