1. Home
  2. News
  3. Oekraïense vluchtelingen met een handicap: de hulpverlening van de dienst PHARE
News

Oekraïense vluchtelingen met een handicap: de hulpverlening van de dienst PHARE

12/05/2022

Sinds 4 maart 2022 kunnen Oekraïense vluchtelingen op Europese bodem een statuut van tijdelijke bescherming van de Europese Unie genieten. Dat verleent hun dezelfde rechten als burgers van de Europese Unie. Dat statuut is geldig voor een duur van een jaar en kan maximaal twee keer worden vernieuwd voor een extra periode van zes maanden. Er zij op gewezen dat gehandicapten jonger dan 18 jaar, krachtens bepaalde internationale verdragen, automatisch in aanmerking komen voor bijstand van de dienst PHARE (op voorwaarde dat de handicap erkend is en dat de persoon in Brussel woont). Informatie voor het verkrijgen van het tijdelijk beschermingsstatuut op de website van Binnenlandse Zaken

 

Welke hulp voor personen met een handicap?

1. Voor bepaalde hulp is toegang tot de dienst PHARE vereist:


• Materiële hulp bijvoorbeeld. Een gehandicapt persoon kan materiaal nodig hebben om hem te helpen in het dagelijks leven. Indien de persoon toestemming kreeg van de dienst PHARE kan hij het materiaal aankopen en vervolgens een terugbetaling krijgen. Alle informatie over materiële hulp bevindt zich op de website van de dienst PHARE.

• Er is ook tewerkstellingssteun: de werknemer die overgaat tot de aanwerving van een persoon met een handicap die toegang heeft tot de dienst PHARE kan hulp van de dienst PHARE verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste computer of een premie. Alle informatie over tewerkstellingssteun bevindt zich op de website van de dienst PHARE.

• Toegang tot de dienst PHARE is nodig om een plaats te krijgen in een dagcentrum of een verblijfscentrum (https://phare.irisnet.be/lieux-de-vie/centres-d-hébergement/). Idem om te kunnen werken in een maatwerkbedrijf (https://phare.irisnet.be/activités-de-jour/emploi/dans-le-milieu-adapté/).

Om toelating te krijgen tot de dienst PHARE en die hulp te krijgen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• Jonger zijn dan 65 jaar;
• In het Brussels Gewest wonen;
• Een mentale of fysieke handicap hebben.

Alle informatie over toelating tot de dienst PHARE bevindt zich op de website van de dienst PHARE. Om hulp te verkrijgen, moet vervolgens een interventieverzoek worden ingediend. Toegang vragen en om een interventie verzoeken, zijn twee verschillende aanvragen. Men kan een interventie vragen na of tezelfdertijd met de toegang. Maar om een interventie vragen alvorens toegang te vragen, kan niet.

Daarnaast is er ook hulp waarvoor toegang tot de dienst PHARE niet vereist isijvoorbeeld hulp van ondersteunende diensten.

Ondersteunende diensten helpen mensen met een handicap bij tal van dagelijkse taken: een woning vinden, een baan vinden, een crèche voor baby's vinden, naar school gaan of studeren, administratieve documenten invullen, deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, ouders en familieleden ondersteunen ... Alle informatie over de ondersteunende diensten bevindt zich op de website van de dienst PHARE.

Andere nuttige links
www.phare.irisnet.be - De site van de dienst PHARE : veel informatie over handicaps. De site bevat ook informatie over hulp voor personen met een handicap die door andere openbare instellingen wordt aangeboden.

www.handicap.belgium.be – De website van de DGPH, de federale Belgische administratie die zich bezighoudt met hulp aan personen met een handicap: tegemoetkomingen, parkeerkaarten ... voor mensen met een handicap.

www.iriscare.brussels – Iriscare is een Brusselse instelling die zich eveneens bezighoudt met een deel van de hulp aan personen met een handicap: verhoogde kinderbijslag, thuishulp, persoonlijk assistentiebudget, mobiliteitshulpmiddelen ...