24/05/2024 11:00 › 14:35

Dutch lessons (group 1) | Уроки нідерландської мови (група 1)

Dutch language lessons are a pathway to exploring the culture and communicating with native speakers. They help to grasp grammar, vocabulary, and conversational skills. Learning Dutch opens up opportunities for work, travel, and a deeper understanding of Dutch-speaking communities. Lessons are available for beginners with zero proficiency in the language.


Уроки нідерландської мови — це шлях до відкриття культури та спілкування з носіями цієї мови. Вони допомагають засвоїти граматику, словниковий запас та навички розмовної практики. Навчання нідерландської відкриває можливості для роботи, подорожей та більш глибокого розуміння культури нідерланомовних громадян. Уроки доступні для нульового рівня володіння мовою.