24/05/2024 13:00 › 14:30

English lessons for adults | англійська мова для дорослих

English language lessons for adults in the community center provide an opportunity for adults with varying levels of proficiency to learn English in a friendly and supportive environment. Courses may include both group and individual sessions, focusing on language practice, grammar, as well as developing reading, writing, listening, and speaking skills. These lessons promote not only language learning but also the expansion of social connections and integration into the local community.


Уроки англійської мови для дорослих

Уроки англійської мови для дорослих у комуніті-центрі – це можливість для дорослих з різним рівнем знань вивчати англійську мову в дружньому та підтримуючому середовищі. Курси можуть включати в себе групові та індивідуальні заняття, акцентуючи на мовній практиці, граматиці, а також розвитку навичок читання, письма, слухання та розмовної мови. Ці уроки сприяють не лише вивченню мови, а й розширенню соціальних контактів та інтеграції в місцеве співтовариство.