24/05/2024 19:00 › 20:30

Dance jazz | Танцювальний джаз

We invite young dancers to dance jazz!

Jazz dance style is an energetic choreography that combines rhythmic movements, improvisation and expressiveness. This dance is characterised by increased dynamics, flexibility of movements, and an emphasis on the individual style of the dancer. The variability of jazz dance allows you to embody a variety of emotions and express a creative approach to choreography.
Age: from 6 years old


Запрошуємо юних танцюристів на танцювальний джаз!

Стиль танцю джаз — енергійна хореографія, що поєднує в собі ритмічні рухи, імпровізацію та виразність. Цей танець характеризується підвищеною динамікою, гнучкістю рухів, а також акцентом на індивідуальний стиль танцівника. Варіативність джазового танцю дозволяє втілювати різноманітні емоції та виражати творчий підхід до виконання хореографії.
Вік: з 6 років