Er staat een conflict voor hun deur. Tijd om de onze te openen.

Sinds februari 2022 staat er een conflict voor de deur van de Oekraïners. Een conflict dat hen dwingt hun huizen en land te verlaten. Sinds 1 juni heeft Brussel zijn deuren geopend, voor intussen zowat 8.429 Oekraïense vluchtelingen op 1 september 2022.

Steve, Nicolas en tientallen andere Brusselaars besloten hun deuren (en ook een beetje hun hart) te openen en host te worden. Het Gewest begeleidt en ondersteunt hen daarbij.

Om andere Brusselaars te overtuigen de stap te zetten, vertellen vijf hosts over hun dagelijkse leven met de Oekraïners, de hulp die het Gewest biedt, hun ervaringen en indrukken. Allemaal heel verschillende verhalen, die één ding gemeen hebben: het gevoel veel te geven, maar ook veel terug te krijgen.

Open je deur en word host, net als Anne, Karel of Stephan.

Ik open mijn deur

Steve is al 5 maanden host. Hij praat met zijn gasten in het Engels en heeft zelfs een paar woordjes Oekraïens geleerd. Hij vindt het zijn plicht als Europeaan om "zijn broers en zussen" in nood te helpen. Ontdek zijn verhaal.

Anne opende haar deur al twee keer en is nog lang niet klaar. Oksana, die ze momenteel host, deelt heel wat interesses met haar familie. Een ervaring die ze beschrijft als niet altijd gemakkelijk, maar zo verrijkend. Ontdek haar verhaal.

Karel helpt de kleine Amir, zijn moeder en grootmoeder een appartement te vinden. Intussen leeft en deelt hij het dagelijkse leven met hen. Hij vindt dat de voordelen van deze ervaring veel groter zijn dan de inspanningen om te hosten. Ontdek zijn verhaal.

Stephan host sinds 6 maanden een grootmoeder, haar dochter en haar twee kinderen. De kinderen gaan naar school of de universiteit, de moeder heeft werk gevonden. Een "buitengewone levenservaring" die hij iedereen aanraadt. Ontdek zijn verhaal.

Nicolas had een leegstaand huis. Hij opende de deur voor een gezin van negen. Hij heeft heel goede contacten met hen, "de tijd vliegt". Open je deur, is het beste advies dat hij kan geven. Ontdek zijn verhaal.

Zelf opvang bieden

Waarom enkele maanden opvang bieden?

Home

Om de gehuisveste persoon de mogelijkheid
te bieden nieuwe projecten te ontwikkelen
en naar een woonoplossing te zoeken.

People

Om bij te dragen aan de integratie van de
gehuisveste persoon in onze maatschappij.

Tea

Om een andere cultuur te ontdekken en ervaringen uit te wisselen.

Hoe kan ik mijn huisvestingsaanbod registreren?

Dat kan eenvoudig. U moet uw aanbod registreren op het platform BeMyGuest.brussels.

  • U registreert uw huisvestingsaanbod in uw beveiligde ruimte op dit platform.
  • Uw gemeente of het OCMW van uw gemeente stelt u een op te vangen persoon voor. Dit betekent dat u niet rechtsreeks in contact komt met de perso(o)n(en) in kwestie. U gaat eerst in gesprek met de gemeente of het OCMW, die uw gesprekspartner blijft tijdens de volledige duur van de opvang, ook bij de zoektocht naar een nieuwe woonoplossing.

U hoeft geen administratie te regelen voor de gehuisveste persoon, want dat is de taak van het OCMW.

Registreer mijn hosting aanbod

Hoe het samenwonen organiseren?

Een duidelijk kader vergemakkelijkt het samenwonen. Daarvoor bestaan er tools:

De overeenkomst voor tijdelijke huisvesting

Deze overeenkomst legt met name het volgende vast: de ter beschikking gestelde locatie, de duur en de manier waarop de overeenkomst kan worden beëindigd. Een periode van drie maanden wordt aangeraden, maar u kiest.

De maximale financiële bijdrage in de kosten wordt ook geregeld:

  • 150 euro per maand per volwassene (18-plus);
  • 50 euro per maand per volwassene (18-min).
     

Voedingskosten zijn niet in deze bijdrage inbegrepen. U beslist immers zelf of u samen maaltijden deelt en/of de gasten moeten betalen als u eten bereidt voor hen.
Het OCWM kan het bedrag van de vergoeding rechtstreeks op uw rekening storten, op voorwaarde dat de gehuisveste persoon instemt met deze inhouding op zijn/haar financiële hulpverlening.

Ik raadpleeg de bezettingsovereenkomst

Download de tijdelijke huisvestingsovereenkomst voor > 1 maand

Download de tijdelijke huisvestingsovereenkomst voor < 1 maand

Het samenlevingscontract

Het samenlevingscontract regelt het samenleven in een woning die gedeeld wordt.
Het doel ervan bestaat erin de dialoog van bij de aanvang te bevorderen en samen te bepalen wat voor ieder persoon belangrijk is via samenlevingsregels. Respect voor de levenswijze en het levensritme van iedereen is immers de sleutel tot succes van samenwonen.

Ik raadpleeg de samenlevingscontract

Download de PDF-versie

Welke steun kan ik tijdens de opvangperiode genieten?

De partners

De identiteitsdocumenten en de inschrijvingen van de kinderen voor school
Uw gemeente

Financiële hulpverlening
Het OCMW van uw gemeente

(Geestelijke) gezondheidsproblemen
Het Brussels Orientation Center

Het korte integratietraject
Het traject helpt uit te leggen hoe België en zijn cultuur werken.
Er bestaan vier verenigingen, namelijk:  Via, BON, BAPA et Convivial

Nederlandse of Franse lessen
Volwassenenonderwijs (ook sociale promotie genoemd) of sociale cohesie
Op deze website zijn er ook andere steunmaatregelen beschikbaar, bijvoorbeeld vertalingen of sociale bemiddeling.

Telefonische bijstand
Voor elke vraag over opvang en over uw relaties met uw gehuisveste persoon kunt u terecht op het groene nummer 0800/40.400.

Een videopresentatie die thuisopvang toelicht

In deze presentatie worden de richtlijnen van het opvangmodel uitgelegd.

  "hébergement"Afbeelding verwijderd.​  

 

FAQ voor opvanggezinnen

Uw opvangverblijf moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen en moet minstens vijftien dagen beschikbaar zijn. U kunt een woning volledig aanbieden of een deel van uw woning. Elk gebouwtype wordt aanvaard: het mag een huis zijn, maar ook een kantoorgebouw dat is aangepast met het oog op huisvesting. De woning moet continu toegankelijk zijn voor de gehuisveste perso(o)n(en) tijdens de opvangperiode.

Uw woning moet veilig en gezond zijn: d.w.z. in een stabiel gebouw, vrij van permanent vocht en parasieten, met ramen die natuurlijk licht in de woonvertrekken toelaten, geventileerd, uitgerust met een functioneel en veilig elektrisch en verwarmingssysteem.

De sanitaire voorzieningen moet minstens uitgerust zijn met een toilet, een wasbak en een bad/douche (met warm water).

De kamer moet ook kunnen worden gesloten met een sleutel zodat enige privacy kan worden gegarandeerd.

Uw woning zal niet formeel worden gecontroleerd. De gehuisveste perso(o)n(en) moet(en) zich echter laten domiciliëren op het adres van uw woning en een wijkagent of een door het gemeentebestuur gemachtigde ambtenaar zal ter plaatse een controle van de domiciliëring uitvoeren. Tijdens zijn/haar bezoek zal deze wijkagent of ambtenaar beoordelen of de aangeboden woning veilig is, gezond is en aangepast is aan de opgevangen perso(o)n(en).

Het platform www.bemyguest.brussels registreert het opvangaanbod dat beschikbaar is voor minstens vijftien dagen en maximaal achttien maanden. De opvangduur mag niet meer bedragen dan de duur van het statuut van begunstigde van de tijdelijke bescherming, dat wordt toegekend aan opgevangen personen uit Oekraïne (momenteel vastgelegd tot 4 maart 2023).

Hieronder wordt toegelicht hoe u uw opvangaanbod kunt schrappen.

Uiterlijk op de dag dat de gehuisveste perso(o)n(en) de woning intrekt (intrekken) moet u een brandverzekeringen hebben gesloten voor de volledige gebruikte woning alsook een inboedelverzekering voor de meubels als u er ter beschikking stelt.

Neem contact op met de maatschappij waarbij u een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt afgesloten om de tijdelijke huisvesting te melden. Sommige maatschappijen stemmen ermee in de verzekeringsdekking uit te breiden tot de begunstigden van de tijdelijke bescherming zonder wijziging of aanvulling. In geval van een weigering moet(en) de gehuisveste perso(o)n(en) afzonderlijke verzekeringen sluiten.

De gehuisveste perso(o)n(en) moet(en) ook een brandverzekering op eigen kosten sluiten om hun burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. De gemeentelijke OCMW's bieden verzekeringen tegen een lager tarief aan.

Als de aangeboden huisvesting zich in een deel van uw hoofdwoning bevindt, zal u worden gevraagd toe te staan dat de lokale autoriteiten enkel uw persoonlijke strafblad mogen controleren (dat van uw gezinsleden zal niet worden ingekeken). Zonder uw toestemming kan deze controle niet plaatsvinden en kan uw huisvestingsaanbod niet worden gevalideerd.

U moet zich er ook toe verbinden uw huisvestingsaanbod te beëindigen en de plaatselijke overheid op de hoogte te brengen als u niet langer kunt garanderen dat er geen enkele volwassene die op het huisvestingsadres woont een strafblad heeft.

Lokale gemeentebesturen en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) zullen het platform www.bemyguest.brussels gebruiken om onderdak te bieden aan personen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten. Het gemeente- en OCMW-personeel probeert het profiel van de gehuisveste perso(o)n(en) af te stemmen op uw aanbod alsook op uw eventuele specifieke wensen. Ze zullen bijvoorbeeld rekening houden met de capaciteit van uw woning en uw wens (of weigering) om kinderen of personen met beperkte mobiliteit onderdak te bieden.

U kunt dus zelf niet kiezen, maar u wordt door de gemeente of het OCMW op de hoogte gebracht van het profiel van de gehuisveste perso(o)n(en) voordat ze hun intrek nemen en u kunt het huisvestingsaanbod te allen tijde stopzetten als er problemen zouden zijn (zie hieronder).

Ook ontheemden uit Oekraïne die onderdak zoeken, krijgen geen rechtstreekse toegang tot de gewestelijke gegevensbank. Enkel het gemeente- en OCMW-personeel alsook de personeelsleden van Brussel Huisvesting kunnen het geregistreerde aanbod op www.bemyguest.brussels raadplegen.

Om in aanmerking te komen voor sociale bijstand en om hun administratieve procedures te vergemakkelijken, moeten de begunstigden van de tijdelijke bescherming uit Oekraïne een wettelijk adres in België hebben. De gehuisveste persoon moet zich dus op het huisvestingsadres domiciliëren. Hun domicilie zal overeenstemmen met dat van hun tijdelijke opvangplaats, maar hun woonadres zal dat van hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne blijven.

Om uw sociale rechten te behouden, registreert het gemeentebestuur de gehuisveste perso(o)n(en) met een specifieke huisvestingscode "tijdelijke bescherming", waardoor ze tijdens hun verblijfsperiode apart van uw gezin worden geregistreerd. Dit betekent dat beide gezinnen op hetzelfde adres zijn ingeschreven, maar dat ze gescheiden zijn en dat uw financiële situatie (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, enz.) niet verandert.

Er wordt geen persoonlijke investering verwacht. We vragen u alleen om ervoor te zorgen dat u uw aanbod op het platform www.bemyguest.brussels bijwerkt als u het tijdelijk of definitief opschort (bijvoorbeeld tijdens uw vakanties).

Hosting